ang CUTE lang MADENGGOY at MAGOYO ng April Fools. hahaha

blog comments powered by Disqus
  1. yeahimklienzh said: tomo…at nakakainis kc pakiramdam mo eh t
  2. chuplado posted this